Regulamin pobytu w Willi Karmazynowa Przystań
 1. Doba hotelowa trwa od 1400 do 1000 dnia następnego.
 2. Płatnoœć należy dokonać w dniu przyjazdu w recepcji podczas meldunku osób.
 3. Główne drzwi wejœciowe do budynku zamykane są codziennie o 2300 dla bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. W godzinach od 2300 do obowišzuje cisza nocna.
 5. W pokojach mogą przebywać tylko osoby uprawnione. Pobyt każdej z osób należy zgłosić w recepcji!
 6. Dzieci muszą przebywać na terenie domu pod opieką dorosłych!
 7. Po podpisaniu karty meldunkowej wczasowicz bierze na siebie odpowiedzialnośœć za będące na wyposażeniu pokoju wg listy przedmioty. Wszelkie niezgodnoœści co do ich liczby i stanu technicznego należy w ciągu godziny zgłosić w recepcji. W przeciwnym razie przyjmuje się, że za szkody lub braki odpowiada aktualnie zameldowany w pokoju.
 8. Wszelkie awarie i usterki należy natychmiast zgłosić w recepcji celem ich usunięcia przez obsługę.
 9. Właœciciel pensjonatu nie odpowiada za przedmioty wartoœciowe pozostawione w wynajętych pomieszczeniach. 
 10. Miejsca na prywatnym parkingu niestrzeżonym udostępniane są osobom zameldowanym bezpłatnie. Właœściciel pensjonatu nie odpowiada za pojazdy i rzeczy w nich pozostawione!
 11. W pomieszczeniach pensjonatu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia! Palić można tylko w miejscach wyznaczonych – na balkonach i na tarasie!
 12. Przy wychodzeniu z pomieszczeń mieszkalnych należy zakręcić wodę, wyłączyć oœwietlenie oraz zamknąć bądŸ zabezpieczyć uchylone okna!
Życzymy udanego wypoczynku!